Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

14. člen (časovna omejitev)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14. člen
(časovna omejitev)
Če je delavcu odrejena karantena, prejema nadomestilo plače iz tega razloga za obdobje, za katero je bila odrejena karantena.
Povezane vsebine