Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

13.a člen (Izključitev odgovornosti)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13.a člen
(Izključitev odgovornosti)

Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne odgovarjajo za prekršek, zakon pa lahko določi, da odgovarja za prekršek odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.

Povezane vsebine