Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

14.a člen (Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14.a člen
(Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)

(1) Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, sta za prekršek, ki ga storilec stori pri opravljanju njune dejavnosti, odgovorna pod pogoji iz 14. člena tega zakona.

(2) Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, sta za prekršek, ki ga pri opravljanju svoje dejavnosti storita sama, odgovorna pod pogoji iz 9. člena tega zakona.

Povezane vsebine