Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

16. člen (Način storitve prekrška)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

16. člen
(Način storitve prekrška)

(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo.

(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.

Povezane vsebine