Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

25.a člen (Izločitev iz postopka javnega naročanja)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

25.a člen
(Izločitev iz postopka javnega naročanja)

(1) Sodišče sme izreči sankcijo izločitve iz postopka javnega naročanja, če je storilec storil prekršek na področju javnega naročanja in je ta sankcija določena v zakonu, ki ureja področje javnega naročanja.

(2) Izločitev iz postopka javnega naročanja se izreče v trajanju, ki ga določa zakon iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine