Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

33. člen (Vrste vzgojnih ukrepov)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

33. člen
(Vrste vzgojnih ukrepov)

(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednji vzgojni ukrepi:

  • ukor;
  • navodila in prepovedi;
  • nadzorstvo.

(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od ukrepov iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine