Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

38. člen (Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

38. člen
(Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov)

Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero so bila izrečena navodila ali prepovedi ali ukrep nadzorstva, več kakor šest mesecev, pa se ukrep ni začel izvrševati, odloči sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši.

Povezane vsebine