Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

41. člen (Izrek sankcije za prekrške v steku)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

41. člen
(Izrek sankcije za prekrške v steku)

Če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi sodišče enotno vse prekrške in enotno izreče sankcijo.

Povezane vsebine