Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

47. člen (Stroški postopka)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(Stroški postopka)

Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v postopku o prekršku ali zaradi njega in izdatki, ki za potrebe postopka nastanejo pred njegovo uvedbo ali po njegovi zaključitvi.

Povezane vsebine