Najnovejša različica člena

Zakon o prekrških (ZP-1)

54. člen

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Povezane vsebine