Najnovejša različica člena

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

2. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen

Država zagotavlja in razvija delovanje socialno varstvenih zavodov, ustvarja pogoje za zasebno delo v socialno varstveni dejavnosti ter podpira in spodbuja razvoj samopomoči, dobrodelnosti, oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela na področju socialnega varstva.

Socialno varstveni program, ki ga sprejme Državni zbor:

  • določi strategijo razvoja socialnega varstva;
  • opredeli prednostna razvojna področja socialnega varstva;
  • opredeli specifične potrebe in možnosti posameznih območij;
  • določi mrežo javne službe, ki jo zagotavlja država.
Povezane vsebine