Najnovejša različica člena

Zakon o trgovini - ZT-1

3. člen (opravljanje trgovinske dejavnosti)

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(opravljanje trgovinske dejavnosti)

(1) Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih (v nadaljnjem besedilu: prodajalna) ali zunaj njih, pod pogoji določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.

(2) Prodajalna je poslovni prostor. Trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.

(3) Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost mora biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.

(4) Trgovec lahko v svoji prodajalni dodatno obdela hrano, tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi zaokrožitve svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči, mini pizze in podobno).

(5) V prodajalni ali pred njo so dovoljene brezplačne degustacije posameznih vrst blaga.

(6) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.

(7) Prodaja blaga v trgovini na debelo se lahko opravlja tudi na posebej urejenem prostoru ali v tranzitu.

Povezane vsebine