Najnovejša različica člena

Zakon o trgovini - ZT-1

4. člen (smiselna uporaba določb tega zakona)

TRGOVINA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona)

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku, če drug zakon ne določa drugače.

Povezane vsebine