Najnovejša različica člena

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

8. člen (začetek veljavnosti)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine