Najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

43. člen (stroški dajanja podatkov)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

43. člen
(stroški dajanja podatkov)

Stroški dajanja podatkov in informacij ter predlaganja dokumentacije po tem zakonu se davčnemu organu ne zaračunajo.

Povezane vsebine