POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

56. člen (rok za plačilo davka po davčnem obračunu)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

56. člen
(rok za plačilo davka po davčnem obračunu)

Davek po davčnem obračunu mora biti plačan v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju.

Povezane vsebine