POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

9. člen (načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja davčnih obveznosti)

Zavezanec za davek napove, obračuna in plača le toliko davka in na način ter v rokih, kot je določeno z zakonom ali akti na podlagi zakona.

Povezane vsebine