POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

95. člen (obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

95. člen
(obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora)

Če davčni zavezanec v primerih, ki niso določeni s 54.a in 55. členom tega zakona, predloži obračun davka ali popravek obračuna davka po izteku zakonskega roka, se za čas od poteka roka za plačilo davka do plačila davka obračunajo obresti po 96. členu tega zakona.

Povezane vsebine