POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

98. člen (vračilo davka v posebnih primerih)

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

98. člen
(vračilo davka v posebnih primerih)

Če zakon o obdavčenju določa še druge primere, ko je davčni zavezanec oziroma druga oseba upravičen do vračila davka, se glede vračila oziroma vštevanja plačanega davka v naslednja vplačila smiselno uporabita 97. in 97.a člen.

Povezane vsebine