Najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

8. člen (splošno o virih dohodka)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(splošno o virih dohodka)

Dohodek ima vir v Sloveniji, če je po katerikoli od določb tega poglavja mogoče določiti vir dohodka v Sloveniji.

Povezane vsebine