Najnovejša različica člena

Zakon o dohodnini ZDoh-2

9. člen (vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev)

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev)

Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji.

Povezane vsebine