Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

18. člen (ožje povezana oseba)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(ožje povezana oseba)

Ožje povezana oseba posamezne osebe je:

  1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,
  2. otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz 1. točke tega člena, ki nima polne poslovne sposobnosti,
  3. polnoletni otrok ali posvojenec,
  4. starši ali posvojitelji,
  5. bratje in sestre,
  6. oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,
  7. druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.
Povezane vsebine