Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Časovnica

 1. 2023

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27.03.2023

   Odločba o ugotovitvi, da je 221.i člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

 2. 2022

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 157/2022 z dne 16.12.2022

   Odločba o ugotovitvi, da druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 401. člena in drugim odstavkom 401. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na 2. točko prvega odstavka 401. člena tega zakona je v neskladju z Ustavo

 3. 2021

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17.12.2021

   Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

  2. Uradni list RS, št. 176/2021 z dne 09.11.2021

   ZFPPIPP-UPB17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo)

 4. 2020

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 203/2020 z dne 30.12.2020

   ZIUPOPDVE Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 - spremembe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 203/2020 z dne 30.12.2020

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12.06.2020

   Odločba o ugotovitvi, da je 221.j člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

 5. 2019

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 03.05.2019

   ZFPPIPP-G Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo

 6. 2018

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018

   Odločba o ugotovitvi, da 371. in 390. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju nista v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 54/2018 z dne 10.08.2018

   Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavo

 7. 2016

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27.05.2016

   Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

  2. Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20.05.2016

   Odločba o ugotovitvi, da 4. točka tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo

  3. Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11.04.2016

   ZFPPIPP-G Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 27/2016 z dne 11.04.2016

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 05.02.2016

    Predlog

 8. 2015

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 92/2015 z dne 04.12.2015

   Odločba o ugotovitvi, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo

 9. 2014

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17.02.2014

   ZFPPIPP-UPB8 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo)

 10. 2013

  2 predloga / 2 spremembi / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 06.12.2013

   ZFPPIPP-F Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 06.12.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 07.11.2013

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26.07.2013

   ZFPPIPP-UPB7 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo)

  3. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

   ZFPPIPP-E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 22.04.2013

    Predlog

   4. Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26.06.2012

    Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 33. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se je nanašal na aktivne družbenike, ki jim je pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pr

   5. Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26.03.2012

    Odločba o razveljavitvi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na predpis iz 2. točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zako

   6. Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17.06.2011

    Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1)

 11. 2011

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 08.04.2011

   ZFPPIPP-D Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 08.04.2011

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 03.12.2010

    Predlog

 12. 2010

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30.06.2010

   ZFPPIPP-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30.06.2010

    Uradno besedilo

 13. 2009

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30.07.2009

   ZFPPIPP-B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30.07.2009

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009

   ZFPPIPP-A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29.05.2009

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30.04.2009

    Pojasnilo 7 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP

 14. 2007

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31.12.2007

   ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju