Najnovejša različica člena

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

1. člen (ustanovitev)

KMETIJSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(ustanovitev)

V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so:

  • varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
  • svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost;
  • pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.
Povezane vsebine