Najnovejša različica člena

Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ)

2. člen (pravni položaj)

KMETIJSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pravni položaj)

Zbornica je pravna oseba javnega prava.

Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje vključuje.

Sedež zbornice je v Ljubljani.

Povezane vsebine