Najnovejša različica člena

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)

11. člen (splošno načelo kolektivnega upravljanja)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

11. člen
(splošno načelo kolektivnega upravljanja)

Kolektivna organizacija deluje v najboljšem interesu imetnika pravic, katerega pravice kolektivno upravlja, in mu ne nalaga nobenih obveznosti, ki niso objektivno potrebne za varstvo njegovih pravic in interesov ali dejansko upravljanje njegovih pravic.

Povezane vsebine