Najnovejša različica člena

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

3. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:

  • 3.500 tolarjev, če traja potovanje več kot 12 ur;
  • 1.750 tolarjev, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
  • 1.218 tolarjev, če traja potovanje od 6 do 8 ur.

Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do 8 ur je zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno potovanje pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri po preteku rednega delovnega časa.

Povezane vsebine