Najnovejša različica člena

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)

2. člen (črtan)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Povezane vsebine