Najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

22.č člen (črtan)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

22.č člen
(črtan)
Povezane vsebine