Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

130. člen (nadzorovana informacija)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

130. člen
(nadzorovana informacija)

Nadzorovana informacija je vsaka informacija, ki jo razkrije javna družba ali druga oseba, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu brez soglasja javne družbe:

  1. po 3. poglavju tega zakona,
  2. kot notranjo informacijo v skladu s 17. členom Uredbe 596/2014/EU ali
  3. po predpisih druge države članice, sprejetih zaradi prenosa Direktive 2004/109/ES v pravni red te države članice ali na podlagi prvega odstavka 3. člena Direktive 2004/109/ES.
Povezane vsebine