Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

132. člen (predpis o nadzorovanih informacijah)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

132. člen
(predpis o nadzorovanih informacijah)

Agencija predpiše podrobnejša pravila za obveščanje o izboru matične države članice javne družbe po 2. točki drugega odstavka ter po tretjem ali devetem odstavku 126. člena tega zakona in druga podrobnejša merila za uporabo 3. poglavja tega zakona.

Povezane vsebine