Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

148. člen (objava informacij glede lastnih delnic javne družbe)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

148. člen
(objava informacij glede lastnih delnic javne družbe)

Javna družba objavi informacijo o spremembi deleža lastnih delnic, če:

  1. neposredno ali prek osebe, ki deluje v svojem imenu in za račun javne družbe, pridobi ali odsvoji lastne delnice in
  1. zaradi take pridobitve oziroma odsvojitve delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic javne družbe doseže ali preseže 5 % ali 10 % vseh delnic javne družbe z glasovalno pravico oziroma se zmanjša pod enega od teh pragov.
Povezane vsebine