Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

150. člen (predpis o informacijah o pomembnih deležih)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

150. člen
(predpis o informacijah o pomembnih deležih)

Agencija predpiše:

  1. podrobnejša merila za presojo nastopa obveznosti in izjem iz 141. člena tega zakona,
  2. v zvezi z obvestili in informacijami o spremembi pomembnih deležev:
  • določi standardni obrazec obvestila o spremembi pomembnih deležev,
  • opredeli način določitve koledarja trgovalnih dni,
  • podrobneje določi primere, v katerih mora delničar ali zavezanec za obveščanje obvestiti javno družbo o spremembi pomembnega deleža,
  • podrobneje določi merila za presojo, kdaj bi delničar ali zavezanec za obveščanje lahko zvedel za pridobitev oziroma odtujitev,
  • podrobneje določi merila za uporabo izjem iz 145. člena tega zakona,
  1. v zvezi z obveznostmi imetnikov finančnih instrumentov:
  1. podrobnejša pravila o objavi informacij glede lastnih delnic javne družbe.
Povezane vsebine