POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

160. člen (predpis o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

160. člen
(predpis o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij)

(1) Agencija predpiše:

  1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij iz 155. člena tega zakona in v zvezi s tem zlasti o:
  • predložitvi informacij z uporabo elektronskega sredstva in
  • uskladitvi predložitve letnega poročila iz 134. člena tega zakona,
  1. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij in v zvezi s tem zlasti:
  • minimalne standarde glede mesta objave,
  • minimalne standarde za učinkovito predložitev nadzorovanih informacij,
  • minimalne standarde sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij,
  • pravila za zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki jih uporabljajo sistemi iz 159. člena tega zakona,
  • pravila za dostop do informacij iz 159. člena tega zakona na ravni EU.

(2) Agencija oblikuje ustrezne usmeritve glede zagotavljanja javne dostopnosti informacij, ki se objavljajo po 2. in 3. poglavju tega zakona.

Povezane vsebine