POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

163. člen (predpis o posebnih pravilih za osebe tretjih držav)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

163. člen
(predpis o posebnih pravilih za osebe tretjih držav)

Agencija predpiše podrobnejša pravila za uporabo 161. in 162. člena tega zakona.

Povezane vsebine