Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

26. člen (mesto trgovanja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

26. člen
(mesto trgovanja)

Mesto trgovanja pomeni organizirani trg, MTF ali OTF.

Povezane vsebine