Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

35. člen (centralni register in centralna depotna družba)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

35. člen
(centralni register in centralna depotna družba)

(1) Centralni register je centralni register, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje. Centralni register ima položaj centralnega depoja.

(2) Centralna depotna družba (v nadaljnjem besedilu: CDD) je opredeljena v 1. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe 909/2014/EU.

Povezane vsebine