Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

37. člen (poravnava)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

37. člen
(poravnava)

Poravnava pomeni poravnavo, kot je opredeljena v 7. točki prvega odstavka 2. člena Uredbe 909/2014/EU.

Povezane vsebine