POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

58. člen (mala in srednje velika podjetja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

58. člen
(mala in srednje velika podjetja)

Mala in srednje velika podjetja so gospodarske družbe, ki glede na svoj zadnji letni računovodski izkaz ali konsolidirani računovodski izkaz izpolnjujejo najmanj dve od naslednjih treh meril:

  • povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je manj kot 250,
  • celotna bilanca stanja ne presega 43.000.000 eurov,
  • letni čisti prihodek ne presega 50.000.000 eurov.
Povezane vsebine