Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

75. člen (obvestilo agenciji o uporabi izjeme)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

75. člen
(obvestilo agenciji o uporabi izjeme)

Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu o uporabi izjeme iz 72., 73. ali 74. člena tega zakona obvesti agencijo tri delovne dni pred začetkom ponudbe javnosti oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.

Povezane vsebine