Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

78. člen (enotni in deljeni prospekt)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

78. člen
(enotni in deljeni prospekt)

(1) Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu lahko prospekt sestavi kot:

  1. en dokument (v nadaljnjem besedilu: enotni prospekt), ali
  2. več ločenih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: deljeni prospekt).

(2) V deljenem prospektu so informacije, ki jih vsebuje, razdeljene na naslednje dokumente:

  1. registracijski dokument, ki mora vsebovati informacije o izdajatelju,
  1. opis vrednostnih papirjev, ki mora vsebovati informacije o vrednostnih papirjih, ki bodo predmet ponudbe javnosti oziroma uvrstitve v trgovanje na organiziranem trgu, in
  1. dokument s povzetkom prospekta.
Povezane vsebine