Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

8. člen (strukturirana vloga)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(strukturirana vloga)

Strukturirana vloga je vloga iz 7. člena ZSJV, pri kateri so ob dospelosti obresti oziroma premije izplačljive pod pogoji, ki so odvisni od naslednjih dejavnikov:

  1. indeksa ali kombinacije indeksov, razen vloge z variabilno obrestno mero, katere vračilo je neposredno povezano z indeksom obrestnih mer, kot sta euribor ali libor;
  2. finančnega instrumenta ali kombinacije finančnih instrumentov;
  1. blaga ali kombinacije blaga ali drugih nenadomestljivih osnovnih sredstev ali
  1. menjalnega tečaja ali kombinacije menjalnih tečajev.
Povezane vsebine