Najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

85. člen (izpustitev posameznih drugih informacij)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

85. člen
(izpustitev posameznih drugih informacij)

Če informacija, katere vključitev v prospekt se zahteva na podlagi Uredbe 809/2004/ES, izjemoma ni primerna za področje poslovanja ali pravno obliko izdajatelja ali vrednostne papirje, na katere se prospekt nanaša, prospekt namesto te informacije vsebuje njej enakovredno informacijo, če obstaja.

Povezane vsebine