Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

15. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

15. člen

Prvi in drugi odstavek 62.i člena se črtata.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

Povezane vsebine