Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Časovnica

 1. 2022

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 02.11.2022

   ZSPJS-AA Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - prenehanje nekaterih členov ZUJF

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 02.11.2022

    Uradno besedilo

 2. 2019

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 04.12.2019

   ZUJF-F Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 72/2019 z dne 04.12.2019

    Uradno besedilo

 3. 2016

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 01.04.2016

   Odločba o ugotovitvi, da 162. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in prvi odstavek 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, v katerem sta se nanašala na napredovanje sodnikov, nista bila v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 24/2016 z dne 01.04.2016

   Odločba o ugotovitvi, da 222. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo

 4. 2015

  2 predloga / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015

   ZUJF-E Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 30.11.2015

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27.11.2015

   ZUJF-D Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 90/2015 z dne 27.11.2015

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 25.09.2015

    Predlog

  3. Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10.04.2015

   Odločba o razveljavitvi drugega in tretjega odstavka 137. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ

  4. Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 06.03.2015

   Odločba o ugotovitvi, da sta bila 193. člen in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v neskladju z Ustavo

 5. 2014

  2 predloga / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014

   ZUJF-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 28.11.2014

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28.11.2014

   ZUJF-B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 85/2014 z dne 28.11.2014

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 06.11.2014

    Predlog

   4. Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20.12.2013

    Odločba o ugotovitvi, da so prvi odstavek 188. člena ZUJF v zvezi z enajstim odstavkom 429. člena ZPIZ-1, drugi, tretji in četrti odstavek 188. člena ter 246. člen ZUJF, v neskladju z Ustavo

   5. Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29.11.2013

    Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 231. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ nista v neskladju z Ustavo

   6. Državni zbor RS z dne 04.07.2013

    Predlog

 6. 2013

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

   ZOPRZUJF Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22.03.2013

    Odločba o razveljavitvi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje financ in o ugotovitvi, da so bili drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ v delih, ki so se nanašali na upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31. 3. 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nek

 7. 2012

  2 predloga / 1 sprememba / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27.12.2012

   ZUJF-A Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27.12.2012

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 23.10.2012

    Predlog

  2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ ,

  3. Državni zbor RS z dne 17.04.2012

   ZUJF PREDLOG Zakona za uravnoteženje javnih financ