Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

55. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

55. člen

V drugem odstavku 54. člena se številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.

Povezane vsebine