Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

71. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

71. člen

V desetem odstavku 95. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:

»– zaključne ocene učenca pri posameznih predmetih v 6. in 9. razredu, pri predmetih tehnika in tehnologija ter domovinska in državljanska kultura in etika pa zaključni oceni iz 8. razreda.«.

Povezane vsebine