Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

77. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

77. člen

Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Iz državnega proračuna se vrtcem v skladu s četrtim odstavkom 32. člena tega zakona zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega dva ali več otrok.«.

Povezane vsebine