Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

15. člen (udeležba civilne družbe pri odločanju)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

15. člen
(udeležba civilne družbe pri odločanju)

Civilna družba je udeležena v postopkih oblikovanja in sprejemanja kulturne politike prek stroke in zainteresirane javnosti na način kot ga določa ta zakon.

Povezane vsebine