Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

29. člen (posebna ureditev)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

29. člen
(posebna ureditev)

Ne glede na ureditev v tem zakonu lahko posebni zakon na področju kulture posamična vprašanja uredi tudi drugače.

Povezane vsebine